POLITICA DE PRELUCRARE ȘI STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL CINE SUNTEM? Gafin Sign SRL  este o societate care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul in Str. Logofat Tautu nr. 64, sect 3, Bucurest, inregistrata la Registrul Comertului cu Nr. J40/3702/2020, CIF 42391737   CE DATE PRELUCRĂM? În vederea oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică,  activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică. CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII? Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul. Situațiile în care Gafin Sign SRL  va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate: – Formular de contact pe site-ul amalfialegria.ro si alte subdomenii sau micro site-uri ale acestor domenii web. – Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare ai avea, dându-ne posibilitatea sa te contactam si sa îți oferim soluțiile solicitate. Aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon, nume) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de potenţial client. – Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea platformei noastre. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.? Vă aducem la cunoștință că în scopul funcționării eficiente a site-ului, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:
 1. SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 3. Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.? Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. CARE SUNT DREPTURILE DVS.? În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
 • dreptul de acces la date– aveți dreptul de a obține din Gafin Sign SRL , o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Gafin Sign SRL  poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– aveți dreptul de a obține rectificarea de către Gafin Sign SRL . a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete Gafin Sign SRL  va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor– aveți dreptul de a obține din partea  Gafin Sign SRL   ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Gafin Sign SRL  are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce Gafin Sign SRL  în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Gafin Sign SRL  va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Gafin Sign SRL  restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Gafin Sign SRL  să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Gafin Sign SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Gafin Sign SRL  prevalează asupra drepturilor Dvs Gafin Sign SRL    va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către Gafin Sign SRL  într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de Gafin Sign SRL  la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Gafin Sign SRL  pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
  CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.? Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@amalfialegria.ro Gafin Sign SRL  se obligă să vă furnizeze informațiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în cadrul exercitării Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite Gafin Sign SRL  gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulaţi sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv Gafin Sign SRL  poate:
 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.
Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Gafin Sign SRL  conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.